belevo.pl Audyty, szkolenia, doradztwo
ISO 9001 certyfikat wdrożenie aktualizacja

ISO 9001:2019

Nowa norma ISO 9001:2015 wnosi znaczące zmiany w dotychczasowych wymaganiach.
Nasze usługi obejmują zarówno wdrożenie jak i aktualizację już istniejącego systemu ISO w firmie.

ISO 9001 więcej
ISO 14001 aktualizacja normy dokumentacji wdrożenia

ISO 14001:2015

Myślą przewodnią aktualizacji normy ISO 14001 jest ściślejsze powiązanie normy z codziennym funkcjonowaniem firmy oraz zwrócenie na kwestię postrzegania ochrony środowiska.

ISO 14001 więcej
Aktualizacja OHSAS 18001 bezpieczeństwo pracy

ISO 45001:2018

Nowa międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Głównym celem normy jest ograniczenie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Zastępuje ona OHSAS 18001.

ISO 45001 więcej
system HACCP Belevo

System HACCP

System HACCP jest najbardziej popularnym systemem bezpieczeństwa żywności i pasz. Oferujemy z wdrożenie systemu HACCP, nadzór nad systemem i audyty powiązane z certyfikatem HACCP+.

HACCP więcej
FSSC ISO 22000 Belevo

FSSC / ISO 22000

Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005, wymagania specyfikacji opisujących wymagania sektorowe ISO/TS 22002. Wdrażanie, szkolenia i profesjonalne przygotowanie do certyfikacji.

FSSC 22000 więcej
BRC IFS food Belevo

BRC & IFS Food

BRC & IFS to zestaw branżowych norm technicznych, określający wymagania stawiane firmą w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji i dystrybucji żywności.

BRC&IFS więcej
GMP+ B1, B3, B2, B4 certyfikacja doradztwo

GMP+ pasze

Program certyfikacji GMP+ został opracowany w 1992 roku przez holenderski przemysł paszowy w odpowiedzi na mniej lub bardziej poważne incydenty z udziałem zanieczyszczeń w materiałach paszowych.

GMP+ więcej
FAMI-QS certyfikacja szkolenia i wdrożenia

FAMI QS

FAMI-QS jest to międzynarodowy system jakości i bezpieczeństwa dodatków do pasz opracowany specjalnie dla operatorów działających w zakresie składników paszowych (materiały) oraz ich mieszanin

FAMI QS więcej
EFISC GTP dla sektora zbóż i pasz

EFISC & GTP

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych i jednocześnie Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych.

EFISC więcej
Certyfikat biomasy KZR INIG z Krakowa

System KZR INIG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

KZR INIG więcej
REDcert dla rzepaku kukurydzy skup ISCC zbóż

System ISCC REDcert

REDcert jest systemem certyfikacji biomasy i biopaliw zgodny z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/28 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

REDcert więcej
FSC PFPC certyfikacja coc

Standard FSC & PEFC

Wdrożenia, szkolenia, audyty i certyfikacja FSC. Dowiedz się jakie są wymagania uzyskania certyfikatu FSC i PEFC. Certyfikacja FSC® / PEFC™ produktów pochodzenia leśnego.

FSC więcej
Global GAP dla rolnictwa i płodów rolnych

Global G.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P. dąży do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko i konsumenta, wynikające z dzialalnosci rolniczej.

GlobalGAP więcej
Ekologia import eksport produkcja przetwórstwo

Certyfikat ekologiczny

Certyfikat ekologiczny jest dokumentem zaświadczającym, że dany produkt spełnia normy i kryteria stanowiące podstawę do nadania symbolu ekologicznego.

BIO więcej
Certyfikacja ISCC Plus i SAI platform

SAI & ISCC Plus

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform jest globalną iniciatywą przemysłu spożywczwczego, związana ze zrównoważoną produkcją rolną.

SAI więcej
Ochrona informacji ISO 27001

ISO 27001:2005

ISO/IEC 27001 - norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji określa też wymagania dotyczące szacowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa informacji w firmie.

ISO 27001 więcej
System antykorupcyjny ISO 37001

ISO 37001:2016

Norma antykorupcyjna ISO 37001 jest spójna z podejściem stosowanym przez nasz zespół we wdrażaniu regulacji wewnętrznych w obszarze przeciwdziałania korupcji, systemów compliance oraz systemów zgłaszania nieprawidłowości.

ISO 37001 więcej
ZKP dla produkcji wyrobów do przemysłu

Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) jest formą wewnętrznej kontroli produkcji. Producenci wyrobów budowlanych powinni prowadzić ją w sposób ciągły, dbając o wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa produktów.

ZKP więcej
Nowości