Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

REDcert EU & ISCC EU

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wymaga od biopaliw oraz płynnej biomasy gwarancji pochodzenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno towarów pochodzących ze źródeł europejskich jak i importowanych spoza UE. Każdy producent biomasy i biopaliw musi posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Istnieje kilka dobrowolnych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw, wśród których najbardziej popularne na rynku europejskim są REDcert & ISCC.

Wdrożenie systemów REDcert & ISCC zwiększa szansę rozwoju firm na rynku międzynarodowym, stając się jednocześnie znakiem rozpoznawczym firm wykazujących dużą troskę o ochronę środowiska.

Wdrażamy System jakości REDcert & ISCC. Analizujemy Zagrożenia i Krytyczne Punkty Kontroli w przedsiębiorstwach. Kompleksowe wdrożenie systemu REDcert & ISCC dopasowane do Państwa firmy. Nasza metodyka wdrażania systemu REDcert & ISCC to wynik wieloletnich doświadczeń.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy

 

REDcert został dopuszczony przez Urząd Federalny ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE) jako system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy.

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw dający możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. ISCC opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE 2009 r.).

How do I calculate my greenhouse gas emissions (Jak obliczać emisje gazów cieplarnianych) ? - więcej.

ISCC EU & Plus sustainability, zrównoważony rozwój REDcert EU & Redcert 2 biomasa, biopaliwa handel UCO

Dlaczego systemy REDcert & ISCC?

REDcert EU & ISCC EU dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat REDcert EU & ISCC EU, szkolenia REDcert EU & ISCC EU, wdrożenie REDcert EU & ISCC EU, norma REDcert EU & ISCC EU, audyty REDcert EU & ISCC EU. Konsultacje REDcert EU & ISCC EU w całym kraju.

iscc redcert plus 2 zrównoważony rozwój

Dlaczego my

Wdrożenia REDcert & ISCC

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty REDcert & ISCC

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia REDcert & ISCC

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe