Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

GMP+ FC 2020 - zmiany w standardzie (od 2022 r.)

Standard GMP+ został opracowany przez holenderską organizację Productschap Diervoeder (PDV). Głównym celem jest zagwarantowanie, że pasze spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Standardy te zostały uaktualnione zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego w zakresie substancji niepożądanych oraz wytycznych branżowych.

Z dniem 01.03.2023 r. kończy się okres możliwości certyfikacji w oparciu o systemy GMP+ 2010 (GMP+ B1, B2, B3, B4)Od tej daty obowiązywać będzie GMP+ Feed Certification Scheme 2020, składową tych zmian są dwa nowe moduły. Nowy GMP+ FC 2020 obejmuje następujące zakresy:

⇨ GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) + Technical specifications,

⇨ GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) + Markt Initiatief.

Przesłanką do wprowadzenia tych zmian była chęć uproszczenia i ujednolicenia oraz funkcjonalności dokumentacji oraz gdzie istniała taka możliwość łączenia wymagań z różnych norm.

Firmy posiadające ważny certyfikat GMP+ z datą ważności do września 2022 powinny zapoznać się ze zmianami oraz uaktualnioną/ nową dokumentacją i dopasować do nich już funkcjonujące w ich strukturach procedury oraz wymagania i ustalić z jednostką certyfikującą szczegóły dotyczące certyfikacji w oparciu o nowy standard. Wszystkie audyty, które będą miały miejsce po w/w dacie będą odbywały się według nowych wytycznych.

Zachęcamy do szczegółowej analizy tych zmian na gmpplus.org (kliknij). Informacje oraz szczegółowy opis procedury tranzytu do nowych wymagań (kliknij).

System GMP+ FC 2020 opiera na zasadach spójnych z ISO 22000:

1. Orientacja na klienta.
2. Przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa.
3. Zaangażowanie kierownictwa.
4. Podejście procesowe (planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów lub usług).
5. Doskonalenie systemu bezpieczeństwa pasz.
6. Podejmowanie decyzji opartych na dowodach.
7. Zarządzanie relacjami z zainteresowanymi stronami.

Wdrażamy stadard bezpieczeństwa pasz GMP+. Oferujemy kompleksowe wdrożenie GMP+ dopasowane do Państwa firmy (produkcja, handel, transport). Nasza metodyka wdrażania GMP+ to wynik wieloletnich doświadczeń.

Dedykowany kontakt w sprawie GMP+: ☎ 575-777-908, ✉ gmp@belevo.pl
↘ wdrożymy zmiany,
↘ przeszkolimy pracowników,
↘ obniżymy koszty certyfikacji.

.

✎ formularz kontaktowy ✎
GMP+ B4 transport pasz zbóż pszenicy certyfikat GMP+ B1, B2, B3 handel i produkcja pasz

Dlaczego standard GMP+ ?

GMP+ jest dobrowolnym standardem w obszarze rynku paszowego. W związkiu z tym, każde przedsiębiorstwo sektora paszowego (produkcja, handel, magazynowanie, transport) może stosować ten standard aby wykazać zgodność min. z wymogami prawa paszowego.

GMP+ handel produkcja transport logistyka spedycja pasz i zbóż

⤥ dlaczego my ⤦

Wdrożenia GMP+

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty GMP+

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia GMP+

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Inne standardy bezpieczeństwa pasz i zbóż?

GMP+ jest standardem, który uznaje inne krajowe standardy i normy w zakresie bezpieczeństwa pasz. Do najbardziej popularnych w Unii Europejskiej zaliczyć można:

Media społecznościowe