Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/30/WE państwa członkowskie zobowiązane są do systematycznego weryfikowania oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliwa, tak aby w roku 2020 osiągnąć poziom emisji GHG o 10% mniejszy niż w roku 2010, przyjętym jako bazowy. Podstawowym celem Wspólnoty jest redukcja emisji GHG o 6% w oparciu o zastosowanie metod efektywnego wykorzystywania energii oraz poprzez wprowadzenie określonej puli biopaliw do całkowitej masy wytwarzanych paliw silnikowych. Redukcja emisji GHG o dalsze 4% ma polegać na zastosowaniu alternatywnych źródeł energii, technologii wychwytywania i składowania emitowanego ditlenku węgla (technologia CCS) lub zastosowaniu mechanizmu wspomagającego, polegającego na zaliczeniu w poczet redukcji emisji GHG w danym kraju inwestycji dokonanych w tym zakresie w innym kraju zobowiązanym do ograniczania emisji lub w kraju rozwijającym się nieposiadającym zobowiązań.

Według GREET (Greenhouse Gas Regulated Emissions and Energy Use In Transportation) cykl życia paliw silnikowych obejmuje następujące pięć etapów:

- wydobycie ropy naftowej,

- transport surowca do rafinerii,

- produkcję paliw w rafinerii,

- magazynowanie oraz transport paliw do baz i stacji paliw,

- spalanie paliw w silnikach pojazdów drogowych i maszynach.

Obliczamy emisje GHG. Nasza metodyka obejmuje wymagania systemu ISO 14064 - 14065.

Każdy z etapów cyklu życia paliw silnikowych powoduje zużycie określonej ilości energii oraz generuje określoną emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie z wynikami licznych badań i studiów LCA, etap spalania wytworzonych paliw silnikowych w transporcie powoduje około 90% całkowitej emisji w cyklu życia paliw. Na rysunku 1 przedstawiono graficznie udział procentowy poszczególnych etapów.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
ISO 9001 w przemyśle ISO 9001 w usługach

Dlaczego GHG?

Emisje GHG dotyczą wszystkich organizacji. Certyfikat ISO 14064, szkolenia ISO 14065, wdrożenie ISO ISO 14065, norma ISO 14064, audyty ISO 14064. Konsultacje ISO 9001:2015 w całym kraju.

Kontekst organizacji, szanse, ryzyka i ocena

Dlaczego my

Wdrożenia ISO 9001

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty ISO 9001

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia ISO 9001

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe