HACCP+ niezapowiedziane inspecje - certyfikat HACCP - katering

Certyfikat HACCP+

Program certyfikacji HACCP+ ma na celu obiektywną weryfikację procesów handlu, magazynowania, transportu, produkcji produktów spożywczych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie procesu. Szczególnie istotne z punktu widzenia Klienta indywidualnego są etapy bezpośrednio z nim związane tj. sprzedaż żywności w sklepach, dyskontach, super- i hipermarketach oraz ogólno pojętej branży HoReCa do której zaliczamy restauracje, hotele, pizzerie, catering, itp.

 

Jest to jedyny tego typu program w Polsce, którego podstawą są niezapowiedziane inspekcje.

Certyfikat HACCP+ dla handlu, gastronomii, hotelarstwa, przemysłu, logistyki i transportu

Korzyści z certyfikatu HACCP+

Inspekcja roczna (pełnozakresowa) przeprowadzana jest zgodnie ze standardowym planem kontroli i obejmuje kompleksowe sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności z wymogami aktualnych przepisów prawa tj. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, i wielu innych sektorowych.

 

Inspekcja roczna jest niezapowiedziana.

 

Nadzór nad prawidłowością używania certyfikatu / posługiwania się certyfikatem jest jednym z podstawowych wymagań inspekcji.

 

Korzyści z certyfikatu:

Szczegóły programu
HACCP+ certyfikat dla restauracji i gastronomii HACCP+ certyfikacja dla kawiarni, barów, szkół, przedszkoli HACCP+ higiena hoteli i czystość polecane hotele HACCP Plus dla gastronomii fast-food pizzeria studio torty ciasta piekarnie HACCP Plus dla logistyki certyfikat transport żywności tylko do żywności HACCP plus dla producentów żywności małej produkcji lokalnej MOL minimalna

Dlaczego HACCP+

Niezapowiedziane inspekcje HACCP

Jako jedyny system w Polsce w celu zagwarantowania jakości i wysokiego poziomu prowadzimy wyłącznie inspekcje niezapowiedziane, tak aby potwierdzić stałą zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. W całym cyklu 3-letniej certyfikacji prowadzimy niezapowiedziane kontrole. Informacja o inspecji jest przekazywana w zalezności od rodzaju działalności na 24/48h przez dzniem jej wykonania.

Promocja bezpieczeństwa żywnosci

Wprowadzenie niezapowiedzianych inspecji zapewnia stałe utrzymanie jakości usług oraz motywuje pracowników do zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa żywności i higieny w firmie. Każda z rodzajów działalności posiada własną specyfikę i stąd przygotowaliśmy inspekcje dostosowane do rodzaju działalności firmy. W ramach inspecji weryfikacji poddamy również zastosowanie składników lub surowców zawierających GMO.

Informacja dla konsumenta

Dla Konsumenta ogromne znaczenie ma informacja na temat oferowanych produktów lub usług. W związku z tym zapewniamy że certyfikat HACCP+ będzie weryfikował specyficzne wymagania prawne, zarówno te określone w przepisach polskich jak również tych europejskich. Szczególnie istotne jest oznakowanie produktów w informacje dotyczące składników alergennych, bez-glutenu, żywności dla wegetarian i wegan oraz dla dzieci.

Nasze certyfikaty

 • Image 9
 • Image 10
 • Image 11
 • Image 12
 • Image 13
 • Image 14
 • Image 9
 • Image 10
 • Image 11
 • Image 12
 • Image 13
 • Image 14
Get in Touch